Verhoging pensioen premie bij ABP

ABP PensioenfondsVandaag maakt ABP pensioenfonds bekend dat het de premie voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen gaat verhogen. De nieuwe premie wordt vastgesteld op 25,4 procent. Dit is een verhoging van 1,3%. Deze aanpassing is volgens het ABP nodig door de gestegen levensverwachting bij de leden van het pensioenfonds in combinatie met de eisen van de toezichthouder. Dit is dus opnieuw een tegenvaller voor de bij het pensioenfonds aangesloten werknemers. Want het ABP had al eerder aangegeven dat het de pensioenen ook niet zou laten meegroeien met de lonen. Belangrijke reden hiervoor was dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds nog onvoldoende is. Wanneer deze dekkingsgraad niet snel verbeterd kan het ook zijn dat het ABP vanaf 1 april volgend jaar de pensioenen met 0,5% zal laten dalen. Deze maatregel was al eerder aangekondigd. Een definitief besluit over deze te nemen maatregel wordt in februari genomen.

Lage dekkingsgraad bij ABP Pensioenfonds

Het is te hopen dat de financiële markten snel aantrekken en dat de dekkingsgraad van het ABP weer goed hersteld. Want ingrijpen in bestaande pensioenen is toch wel een heel vervelende maatregel. De laatste maand heeft het pensioenfonds de dekkingsgraad echter niet zien verbeteren. Deze lag met 97% nog steeds ruim onder het wettelijk minimum van 105%. Het ABP geeft aan dat eind 2013 opnieuw getoetst zal worden of de dekkingsgraad is hersteld. Mocht dit dan nog steeds niet op het juiste niveau zitten, zullen ook in 2014 de pensioenen worden gekort. Belangrijkste oorzaak van de lage dekkingsgraad komt bij het ABP pensioenfonds vooral door de lage rente die het gevolg is van de eurocrisis. Maar ook de toegenomen levensverwachting en het langer doorwerken hebben gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkeringen.

Speak Your Mind

*