Verhogen pensioen premie na aanpassing rekenrente?

aanpassing rekenrenteOnderzoeksbureau Aon Hewitt kwam eerder deze maan met cijfers over de pensioenfondsen in Nederland. Uit deze publicatie blijkt dat de fondsen er een stuk slechter voor komen te staan. Een belangrijke dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in juli verder terug gelopen. Deze is gemiddeld gedaald van 108 naar 104 punten.

Aanpassing rekenrente DNB

Een belangrijke oorzaak van de daling van de dekkingsgraad is de aanpassing van de rekenrente door de Nederlandsche Bank. De DNB heeft namelijk de verplichte rekenrente waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen aangepast. Op basis van deze rekenrente wordt het voor de pensioenfondsen moeilijker om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. De rekenrente was voorheen 4,2%. De nieuwe rekenrente moet door de aanpassing van de DNB nu afgeleid worden van een voortschrijdend gemiddelde van de lange rente over de afgelopen 10 jaar. Door deze aanpassing in het beleid moeten de pensioenfondsen nu gaan rekenen met een percentage van 3,3 procent. De verwachting is dat dit percentage binnenkort nog lager zal gaan uitvallen gezien de blijvende lage rentestanden in Europa.

Geen door aanpassing rekenrente  indexering pensioen

Gemeten over de laatste 12 maanden is de gemiddelde dekkingsgraad gelijk gebleven op 107 procent. Gevolg van dit percentage is dat de pensioenfondsen de pensioenen niet kunnen indexeren. Daarvoor moet de dekkingsgraad minimaal 110 procent zijn.

Rendement onder druk door lage rente

De pensioenfondsen hebben ook last van de lage marktrente, waardoor de rendementen onder druk staan. Maar met deze lage rentestand zullen ook de toekomstige verplichtingen hoger uitvallen. In reactie hierop zullen de fondsen de buffers moeten gaan verhogen. En daarmee wordt de kans van een indexering van de pensioenen nog kleiner. In de markt wordt zelfs al gesproken van het verhogen van de pensioen premies.

Aon Hewitt houdt er ook rekening mee dat pensioenregelingen verder versoberd gaan worden op termijn.

Speak Your Mind

*