Veel reclame voor Mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nlDe laatste weken wordt veel reclame gemaakt voor Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een site met pensioen informatie dat wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Deze stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekerings bank in samenwerking met alle pensioenuitvoerders. De site heeft als doel om de consumenten te informeren over de pensioenen die opgebouwd zijn bij de verschillende pensioenuitvoerders. Zowel bij de pensioenfondsen als de pensioenverzekeraars. Ook geeft de site ene overzicht van de opgebouwde AOW rechten. Daarnaast wordt informatie verstrekt over het pensioen dat nabestaanden ontvangen in het geval van overlijden. De particuliere pensioenvoorzieningen zijn niet meegenomen in het overzicht. Dat wat de consument zelf heeft geregeld voor de oude dag staat dus niet in het overzicht.
In enkele simpele stappen kun je toegang krijgen tot de informatie op de site. In de eerste stap moet je inloggen met behulp van de DigId gegevens. Vervolgens worden de gebruiksvoorwaarden getoond van mijnpensioenoverzicht.nl. Hier dien je eerst mee akkoord te gaan voor je verder kunt met de tweede stap. In deze tweede stap worden de gegevens opgehaald waarna de resultaten worden weergegeven in een overzicht. Na dit overzicht worden een aantal vragen gesteld om de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Vragen over het kortgeleden van baan verwisseld te zijn en een vraag of je ooit bent gescheiden. Heldere site met duidelijke uitleg. Wat me wel opvalt is dat de gegevens van de verschillende pensioenuitvoerders niet geheel actueel zijn. Sommigen zijn nog vanuit 2009. Erg jammer. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.