Veel belangstelling pensioen waarneembaar door MijnPensioenoverzicht.nl

MijnpensioenoverzichtHet is nu al meer dan een jaar geleden dat de site mijnpensioenoverzicht.nl is geïntroduceerd. Deze site is op 6 januari 2011 gelanceerd door Stichting Pensioenregister. Deze stichting is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. Met de site wil de stichting gehoor geven aan de wens van de overheid om de consumenten beter te informeren over het pensioen.

Meer inzicht geven in pensioen

De site moet informatie geven aan de Nederlanders over de samenstelling van het pensioen. Hoeveel pensioen heeft de Nederlander opgebouwd en bij welke pensioenfondsen en pensioenverzekeraar zijn de pensioenrechten opgebouwd. Daarbij zal ook informatie worden verstrekt over de hoogte van het pensioen voor de nabestaanden in het geval van overlijden.

Veel raadplegingen van site voor pensioen situatie

Sinds de lancering vorig jaar hebben volgens de berichtgeving al meer dan drie miljoen mensen de site geraadpleegd. Natuurlijk is dit al een groot aantal maar er is nog steeds ruimte voor groei. Niet alleen zal de site naar verwachting groeien in het aantal gebruikers, maar ook de functionaliteit en informatie zal toenemen. Vorig jaar was al de mogelijkheid geboden om nettobedragen op te vragen in het overzicht. Ook is het nu mogelijk om informatie te krijgen over het deel van het pensioen dat afgedragen moet worden in geval van een echtscheiding. Wilt u uw eigen situatie raadplegen, bezoek dan de site www.mijnpensioenoverzicht.nl Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke dossier moet u wel beschikken over uw DigiD codes. Dit is een Digitale identiteit waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren.