SNS Reaal schrijft af op Zwitserleven Pensioenen

Zwitserleven Pensioenen drukken de winst van SNS Reaal. De bank zag vorig jaar nog wel een stijging van de nettowinst op de kernactiviteiten maar moest afschrijven op de Goodwill voor Zwitserleven. Deze goodwill was op de balans gekomen na de overname van Zwitserleven in 2008. Maar door een bijzondere waardevermindering op de goodwill van 107 miljoen euro blijkt Zwitserleven een nettoverlies te hebben geleden van maar liefst 91 miljoen. Deze … [Lees meer...]

Zwitserleven verwerft transparantiekeurmerk Eurosif

Zwitserleven belegt met haar gehele fondsenlijn volgens de Europese SRI (Sustainable and Responsible Investing) Transparantiecode. Deze code vereist dat beleggingsfondsen voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van SRI en dat zij hun klanten helderheid geven over hun uitgangspunten en principes op dit terrein. Zwitserleven is de eerste Nederlandse pensioenverzekeraar die voor haar gehele fondsenlijn het transparantiekeurmerk heeft … [Lees meer...]

Zwitserleven stopt met afsluitprovisie

Zwitserleven stopt met afsluitprovisie. Zwitserleven anticipeert hiermee op het voorgenomen kabinetsbesluit om in 2013 provisie op complexe producten in zijn geheel te verbieden. Met ingang van 1 juli 2011 biedt Zwitserleven voor nieuwe en te verlengen collectieve contracten en DGA pensioenen nog uitsluitend doorlopende provisie. Door uitfasering van de afsluitprovisie kan de overgang naar de nieuwe situatie zo geleidelijk mogelijk verlopen. De … [Lees meer...]

Kwaliteitskeurmerk ISAE 3402 voor Zwitserleven

Zwitserleven heeft als eerste verzekeraar een Assurance rapport volgens de internationale standaard ISEA 3402 ontvangen voor zowel verzekerde regelingen in de grootzakelijke markt als voor (herverzekerde) pensioenfondsen. Het ISAE 3402-rapport geeft opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers inzicht in de interne beheersing van de processen en dienstverlening van Zwitserleven. Het ISAE 3402 rapport is door PricewaterhouseCoopers Accountants … [Lees meer...]

Zwitserleven wint Performance Onderzoek Pensioenverzekeraars

Zwitserleven is voor de derde keer op rij als eerste geëindigd in het Performance Onderzoek Pensioenverzekeraars (POP) van IG&H. Zwitserleven wist haar toppositie te handhaven ondanks de vele inspanningen die moesten worden gedaan voor de integratie van de pensioenportefeuilles van REAAL. Door een sterk digitaal aanbod behoort de administratieve verwerking tot één van snelste en minst foutgevoelige in de markt. Met haar productaanbod is … [Lees meer...]

Fondsen Zwitserleven beleggen duurzaam

Zwitserleven hanteert vanaf 1 november bij haar beleggingsfondsen duurzaamheidscriteria. Deze stap vloeit voort uit de integratie van Zwitserleven Asset Management in SNS Asset Management die eerder dit jaar werd voltooid. SNS Asset Management voert het institutioneel vermogensbeheer over het vermogen van de groepsonderdelen van SNS REAAL. Met de integratie van beide bedrijfsonderdelen van SNS REAAL op 1 april van dit jaar verhuisde het beheerde … [Lees meer...]

Zwitserleven geeft boekje over pensioenen uit

Annemarie van Gaal heeft in opdracht van Zwitserleven het boekje “Mijn Zwitserleven Pensioen” geschreven. Directievoorzitter Maarten Edixhoven nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van de auteur tijdens het Zwitserleven Pensioenevent op 26 oktober. Van Gaal gaf daar een lezing over de communicatie over pensioenen. Een belangrijk doel van de publicatie is om pensioen begrijpelijk te maken. De recente ontwikkelingen op pensioengebied … [Lees meer...]