Zwitserleven stopt met afsluitprovisie

Zwitserleven stopt met afsluitprovisie. Zwitserleven anticipeert hiermee op het voorgenomen kabinetsbesluit om in 2013 provisie op complexe producten in zijn geheel te verbieden. Met ingang van 1 juli 2011 biedt Zwitserleven voor nieuwe en te verlengen collectieve contracten en DGA pensioenen nog uitsluitend doorlopende provisie. Door uitfasering van de afsluitprovisie kan de overgang naar de nieuwe situatie zo geleidelijk mogelijk verlopen. De … [Lees meer...]