Pensioenadvies naar aanleiding van de doorgevoerde pensioenkortingen

In het begin van april werd bekend dat van maar liefst 5,6 miljoen deelnemers van pensioenfondsen het pensioen is gekort. Reden hiervoor: de dekkingsgraad van de pensioenfondsen was te laag. Deze zogenaamde pensioenthermometer geeft de verhouding weer tussen het vermogen van de fondsen enerzijds en de aanspraak op pensioen van alle deelnemers. De pensioenkorting liep uiteen van 0,5 tot wel 7 procent en betekende een gemiddelde daling van 1,7% … [Lees meer...]

Mogelijk gaan meer dan honderd pensioenfondsen korten

Eerder deze week kwam het Assurantie Magazine opnieuw met berichtgeving ten aanzien van de pensioenfondsen. Volgens de berichtgeving hebben 103 pensioenfondsen in hun rapportage naar de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven te moeten korten. Deze korting zal moeten worden doorgevoerd om eind 2013 voldoende hersteld te zijn ten aanzien van de voorgeschreven normen. Deze aanpassing van de pensioenen zal zeer veel Nederlanders gaan raken. De … [Lees meer...]

Daling dekkingsgraden van grote pensioenfondsen

Juist op de dag dat de grote pensioen fondsen grote advertenties in de dagbladen hebben latenplaatsen, komen de bedrijven weer negatief in het nieuws. Juist met de advertenties hadden de pensioen bedrijven wat rust willen brengen op de Nederlandse markt. Door de bevolking erop te wijzen dat het pensioen nog steeds veilig is en dat niemand ongerust hoeft te zijn voor hun toekomstige pensioen. Maar de vandaag gepubliceerde cijfers over de … [Lees meer...]