Verhoging pensioen premie bij ABP

Vandaag maakt ABP pensioenfonds bekend dat het de premie voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen gaat verhogen. De nieuwe premie wordt vastgesteld op 25,4 procent. Dit is een verhoging van 1,3%. Deze aanpassing is volgens het ABP nodig door de gestegen levensverwachting bij de leden van het pensioenfonds in combinatie met de eisen van de toezichthouder. Dit is dus opnieuw een tegenvaller voor de bij het pensioenfonds aangesloten … [Lees meer...]

Daling dekkingsgraden van grote pensioenfondsen

Juist op de dag dat de grote pensioen fondsen grote advertenties in de dagbladen hebben latenplaatsen, komen de bedrijven weer negatief in het nieuws. Juist met de advertenties hadden de pensioen bedrijven wat rust willen brengen op de Nederlandse markt. Door de bevolking erop te wijzen dat het pensioen nog steeds veilig is en dat niemand ongerust hoeft te zijn voor hun toekomstige pensioen. Maar de vandaag gepubliceerde cijfers over de … [Lees meer...]