Stijging Solvabiliteit Zwitserleven naar 203 procent

Zwitserleven pensioenZwitserleven heeft haar premie-inkomen in 2011 met 7% zien stijgen tot € 1.156 miljoen. Deze stijging is mede het gevolg van een hoog klantbehoud. Door grote nieuwe collectieve contracten namen de inkomsten uit koopsommen toe. Zwitserleven wist nieuwe klanten aan te trekken in het grootzakelijke en MKB segment en werd voor de vierde keer uitgeroepen tot de beste pensioenverzekeraar van Nederland.

Nettoverlies bij Zwitserleven Pensioenen

Ondanks deze resultaten boekte Zwitserleven een aanzienlijk nettoverlies als gevolg van een bijzondere waardevermindering op goodwill van € 107 miljoen. Deze zogenaamde goodwill impairment is het gevolg van de moeilijke omstandigheden op de pensioenmarkt. Zowel de aanhoudende lage rente, de hogere levensverwachtingen en de verwachte hogere kapitaaleisen spelen hierbij een rol. Daarnaast leidde het minder risicovolle beleggingsprofiel tot lagere beleggingsresultaten. Het onderliggende resultaat was met € 55 miljoen licht hoger dan in 2010.
De DNB-solvabiliteit op de verzekeringsactiviteiten steeg van 195% in 2010 naar 203% in 2011. (Bron: persbericht Zwitserleven)