Regeling voorwaardelijk pensioen toegestaan

regeling voorwaardelijk pensioenHet pensioenfonds voor het slagersbedrijf hanteert de regeling voorwaardelijk pensioen. De Nederlandse Bank had hier bezwaar op gemaakt De bank wilde dat het pensioenfonds de regeling zou aanpassen. De partijen kwamen er onderling niet uit en gingen naar de rechter.

In 2015 deed de rechter al een uitspraak. De Nederlandse Bank legde zich niet neer bij deze uitspraak en ging in beroep op de beslissing.

De rechter heeft het pensioenfonds voor het slagersbedrijf ook in het hoger beroep in het gelijk gesteld. Daarmee hoeft het pensioenfonds het advies van de Nederlandse Bank niet op te volgen.

Extra pensioen opbouwen

Bij deze regeling voorwaardelijk pensioen kunnen deelnemers van het pensioenfonds extra pensioen opbouwen. Het gaat hierbij om de helft van de deelnemers in het pensioenfonds.

Deze regeling was door het pensioenfonds ingesteld als compensatie voor de VUT regeling. Deze regeling waarbij je eerder met pensioen kan was komen te vervallen.

Hier was de Nederlandse Bank het niet helemaal mee eens. De bank is van mening dat de gelden in het pensioenfonds door deze regeling niet goed was verdeeld. Hierbij gaat het om de verdeling tussen de gewone pensioenregeling en de deelnemers aan het voorwaardelijke pensioen.

Assurantie Magazine online geeft aan dat ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven achter de regeling staat. Ook dit collega van beroep is van mening dat het voorwaardelijke pensioen door de beugel kan.

Wat betekend de uitspraak

Op haar website geeft het pensioenfonds voor het slagersbedrijf aan wat de uitspraak betekend. Concreet komt het erop neer dat de regeling niet hoeft te worden aangepast. De pensioenen hoeven door het pensioenfonds niet verlaagd te worden.

Wat is de regeling voorwaardelijk pensioen?

Met de regeling van het voorwaardelijke pensioen kunnen deelnemers een extra pensioen opbouwen. Dit is mogelijk voor de helft van de deelnemers aan het pensioenfonds voor het slagersbedrijf.

In het verleden was er een VUT-regeling. Een speciale regeling voor mensen die eerder met pensioen wilden. Deze regeling is komen te vervallen. Om de negatieve gevolgen hiervan op te vangen is een overgangsregeling ingesteld. Dit is de regeling voorwaardelijk pensioen.

Lees meer over het pensioenfonds voor het slagersbedrijf.

Speak Your Mind

*