Rabobank en PGGM brengen bankieren en pensioen bij elkaar

PGGM pensioenenRabobank Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM hebben een intentieverklaring getekend om de mogelijkheden voor een nauwe samenwerking met elkaar voor de komende jaren nader te onderzoeken. Inzicht in het pensioeninkomen en de impact op de toekomstige financiële positie staan hierin centraal. Beide partijen streven ernaar om in samenwerking nog dit jaar PGGM-leden inzicht en financieel advies aan te bieden.

De intentieverklaring, die is ondertekend door Piet van Schijndel (lid van de raad van bestuur van Rabobank) en Martin van Rijn (voorzitter van de raad van bestuur van PGGM), vloeit voort uit een gedeelde visie op de huidige en toekomstige situatie van het veranderende financiële landschap.
Het is de intentie van Rabobank en PGGM om vanaf het vierde kwartaal van 2011 aan de leden van PGGM ‘Sparen voor later’ aan te bieden. PGGM biedt hiermee inzicht en overzicht aan de klant over de persoonlijke pensioensituatie en toont ook het (eventuele) pensioentekort. De eigen wensen en behoeften van de klant zijn daarbij leidend. Rabobank geeft, na instemming van de klant, inzicht in de huidige en toekomstige totale financiële positie. Is er een pensioentekort dan biedt Rabobank de mogelijk oplossingen om dit aan te vullen. Voor het project ‘Sparen voor Later’ wordt een website ontwikkeld en de Rabobank zal via haar lokale banken adviescapaciteit beschikbaar stellen.
Piet van Schijndel, van Rabobank Nederland: “Met deze beoogde samenwerking komen twee sterke merken met een gedeelde visie bij elkaar. In het veranderende pensioenstelsel is het evident dat mensen meer keuzevrijheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen pensioeninkomen. Op de individuele pensioenmarkt is een verschuiving te zien van verzekeringsproducten naar bancaire oplossingen. Samen met PGGM kunnen wij inspelen op deze trend en kunnen beide partijen doen waar ze goed in zijn vanuit eigen kracht en competentie.”
Martin van Rijn, van PGGM: “Wij zijn zeer enthousiast over deze samenwerking. Rabobank en PGGM delen als coöperatieve partijen een gelijke cultuur, filosofie en een aantal belangrijke waarden, zoals het streven naar advies dat uitgaat van de klantbehoefte en het investeren in een langdurige klantrelatie. Pensioen is geen op zichzelf staand onderwerp, maar een belangrijk element van de totale toekomstige financiële situatie. PGGM wil leden het hele financiële plaatje bieden. Door de beoogde samenwerking met Rabobank kan de klant beter inzicht krijgen in zijn financiële situatie.” (Bron: persbericht PGGM)