PGGM start nieuwe campagne voor de zakelijke markt

PGGM PensioenenPGGM is van start gegaan met een nieuwe campagne om haar diensten als pensioenuitvoeringsorganisatie kenbaar te maken aan de institutionele markt. In deze campagne, gericht op de zakelijk markt, wordt veel aandacht besteed aan de menselijke kant van de pensioendienstverlening.
Met de campagne die ontwikkeld is in samenwerking met bureau Van Santen Netwerk laat PGGM zien wat zij als pensioenuitvoeringsorganisatie kan betekenen voor pensioenfondsen en op welke manier dit wordt uitgevoerd. PGGM legt hierbij de nadruk op: deskundigheid, financieel en maatschappelijk rendement en een menselijke benadering. Voorbeelden van deze aanpak zijn het vooruitstrevend verantwoord beleggingsbeleid en de bewuste keuze om een coöperatie te zijn.
Na de splitsing in 2008 van beleid en uitvoering bij pensioenfondsen is PGGM als pensioenuitvoeringsorganisatie verder gegaan. De dienstverlening bestaat uit: pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuurlijke advisering.
Else Bos, Chief Institutional Business PGGM:“Er is veel veranderd in de wereld van pensioenen. En er gaat nog veel veranderen. Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de toename van regels zijn kennis en kunde nog belangrijker geworden. PGGM heeft ruim 40 jaar ervaring die we vanuit onze betrokkenheid graag met heel ons hart inzetten voor de pensioenfondsen en hun deelnemers. We doen het per slot van rekening voor een waardevolle toekomst van deze mensen.” (Bron: Persbericht PGGM)