Pensioenverzekering Delta Lloyd met marktrentekorting

Delta Lloyd pensioenenDelta Lloyd heft haar collectieve pensioenverzekering Garant Pensioen Plan aangepast. Zo heeft het een variant toegevoegd met een marktrentekorting. Hierbij wordt door Delta Lloyd bij aanvang van een contract direct het verwachte toekomstige renteresultaat verrekend met de premie. Het is echter ook mogelijk om niet de premie aan te passen maar juist de pensioenuitkeringen te laten verhogen. Delta Lloyd geeft aan dat maar liefst 75% het pensioenverleden van werknemers niet mee neemt in de overweging om nieuw personeel aan te nemen. Terwijl juist de waardeoverdracht van de pensioenwaarde bij de nieuwe werknemer gevolgen kan hebben voor de werkgever. Deze werkgever moet namelijk de kosten dragen voor de waardeoverdracht. Dit risico wordt door werkgevers vaak onderschat of erger zelfs niet eens erkent. De werkgevers kijken vaak beperkt naar de lopende pensioen regelingen en hebben bij het kiezen voor een af te sluiten pensioenregeling vaak alleen oog voor de betaalbaarheid van de premielasten. Deze premie weegt zwaarder dan de hoogte van de opbouw en het gemak van de pensioenregeling. Het Garant Pensioen Plan Collectief is een veelzijdig modulair pensioenproduct op basis van salaris en dienstjaren. Het Garant Pensioen Plan is een uitkeringsovereenkomst met gegarandeerde pensioenuitkering. Deelname is verplicht voor werknemers die voldoen aan de toetredingseisen. Mogelijke regelingen: volledige, basis- of excedentregeling. Zie voor meer informatie over dit pensioen plan de site van Delta Lloyd.