Pensioenverzekeraar Je loog tegen mij

Brand new Day PensioenenHet is wel een opvallende reclame van Brand New Day. Met een iets oudere zanger van Drukwerk hoor je de bekende klanken van het nummer “Je Loog Tegen mij”. Maar in de commercial zie je de namen van de bekende verzekeraars voorbij komen. Voor de gebouwen van verzekeraars als Aegon, SNS Reaal en Nationale Nederlanden staat de artiest op te treden. Deze reclame is in de lijn van een eerder spotje met teksten als “je hebt me belazerd, je hebt me bedondert”. Ook hier zag je de gebouwen van de verzekeraars voorbijkomen. Met deze spotjes zet Brand New Day een duidelijk toon. Het zet zich af tegen de oude gevestigde orde en geeft duidelijk aan dat ze afstand wil nemen van de oude manieren van pensioen verzekeren. Want het zijn deze verzekeraars die meer dan zeven miljoen woekerpolissen hebben verkocht. Moet wel toegeven dat de reclame je wel aan het denken zet. Maar is het de moeite waard om daadwerkelijk een ontwoekerpakket aan te vragen. Heb dit nog steeds niet gedaan. Dit vooral om dat ik het idee heb dat er weinig te verbeteren is aan de huidige situatie. De opbrengsten die in de woekerpolissen en pensioen potjes zijn verdampt komen hier toch niet mee terug? Misschien zet de actie van Brand New Day ook de andere verzekeraars aan om zich meer voor de klanten in te zetten en een de pensioenen veilig te stellen.