Pensioenfederatie zet druk op invoering Pensioenfonds

PensioenfederatieIn een brief aan staatssecretaris Jelte Klijnsma (SZW) heeft de Pensioenfederatie het ministerie gevraagd om het algemeen Pensioenfonds in te voeren. In de brief van 12 mei stelt de Pensioenfederatie dat een versnelde invoering cruciaal is. De organisatie benadrukt dus nogmaals het belang van de invoering.

Februari

In februari van dit jaar reageerde de Pensioenfederatie al eerder op de consultatie van het voorontwerp van een algemeen pensioenfonds (AFP). Het pensioenfonds ziet dat door het uitblijven van het Algemeen PensioenFonds steeds meer pensioenfondsen zich genoodzaakt om hun verplichtingen bij een van de slechts twee verzekeraars onder te brengen. Ook zijn enkele organisaties zich al aan het oriënteren om de pensioenen in het buitenland onder te brengen.

Niet later dan juli 2015

De pensioenfederatie roept de minister dus nogmaals op om het Algemeen Pensioenfonds zo spoedig mogelijk maar niet later dan 1 juli 2015 mogelijk te maken. De Pensioenfederatie geeft in dezelfde brief een opsomming van de randvoorwaarden waaraan het AFP moet voldoen. Het is niet in het belang van de BV Nederland dat pensioengelden naar het buitenland gaan. Dus is het belangrijk dat er meer alternatieven komen voor de Nederlandse pensioenfondsen. Deze fondsen beschikken over een groot beheerd vermogen en willen het geld goed onderbrengen om toekomstige pensioenlasten kunnen te dragen.

Speak Your Mind

*