Pensioenbeheer Pensioenfonds Cultuur naar PGGM

PGGM pensioenenPGGM gaat het pensioenbeheer en de bestuursondersteuning voor Pensioenfonds Cultuur op zich nemen. PGGM neemt ook de uitvoeringsorganisatie Kunst en Cultuur over.
In 2009 heeft Pensioenfonds Cultuur aangegeven op zoek te gaan naar een andere uitvoeringsorganisatie voor het pensioenbeheer om de continuïteit en ontwikkeling van de dienstverlening aan de deelnemers te kunnen garanderen. Kunst en Cultuur heeft in 2009 aangegeven op zoek te gaan naar een fusie- of overnamepartner. Beide organisaties hebben PGGM als partner gekozen. Op termijn zullen alle activiteiten van Kunst en Cultuur worden geïntegreerd binnen PGGM. Dienstverlening aan andere huidige relaties van Kunst en Cultuur zullen worden gecontinueerd. Het vermogensbeheer van het Pensioenfonds Cultuur wordt al sinds begin 2010 uitgevoerd door PGGM.
Martin van Rijn, Chief Executive Officer van PGGM: “Wij zijn verheugd dat wij voor zowel Pensioenfonds Cultuur als Kunst en Cultuur een toekomstbestendige oplossing kunnen realiseren. Dat is in het belang van deelnemers en medewerkers.”
Barbara Leach, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Cultuur: “Wij hebben goede ervaringen met PGGM en we zien deze verdere samenwerking vol vertrouwen tegemoet. De kennis en schaalgrootte van PGGM zorgt ervoor dat de dienstverlening aan onze deelnemers ook in de toekomst behouden wordt”. (Bron: persbericht PGGM)