Pensioenadvies naar aanleiding van de doorgevoerde pensioenkortingen

PensioenadviesIn het begin van april werd bekend dat van maar liefst 5,6 miljoen deelnemers van pensioenfondsen het pensioen is gekort. Reden hiervoor: de dekkingsgraad van de pensioenfondsen was te laag. Deze zogenaamde pensioenthermometer geeft de verhouding weer tussen het vermogen van de fondsen enerzijds en de aanspraak op pensioen van alle deelnemers.

De pensioenkorting liep uiteen van 0,5 tot wel 7 procent en betekende een gemiddelde daling van 1,7% op de pensioenuitkering. Wat voor gevolgen heeft dit voor u als pensioengerechtigde of gepensioneerde en wat kunt u hier tegen ondernemen? In dit artikel wordt pensioenadvies gegeven, waar u uw voordeel uit kan halen.
Allereerst dient u zich bewust te zijn van het feit dat de korting van 7 procent bij slechts enkele fondsen geldt en dat het gemiddeld gezien met 1,7% meevalt. Ten tweede betekent een korting van bijvoorbeeld 6%, niet dat u daadwerkelijk 3% minder heeft te besteden. Er zal namelijk ook nog sprake zijn van AOW. Daarnaast wordt er door veel mensen een pensioen opgebouwd, verspreid over meerdere fondsen en het niet logisch is dat deze allemaal met zes procent gaan korten.

De eerste maatregel luidt geld bijstorten in uw pensioenfonds, of bijvoorbeeld uw vrije dagen op te offeren voor het pensioenfonds. Overstappen of geld bijleggen in een ander pensioenfonds is een tweede mogelijkheid. Het extra aflossen van uw hypotheek zal, indien haalbaar, ervoor zorgen dat u als gepensioneerde minder uitgaven heeft en de beste optie is extra geld sparen. Banksparen levert elk jaar namelijk extra rente op.

Een andere mogelijkheid om op een vruchtbare manier het vermogen op te bouwen is beleggen. Omdat het rendement onzeker is, brengt dit echter wel risico’s met zich mee. Toch kan bij een inleg van 100 euro per maand na twintig jaar al een kleine 50.000 euro worden gespaard.

Zijn bovenstaande maatregelen niet realiseerbaar, dan is het alternatief om langer door te werken geen prettige boodschap voor u, maar wel voor uw pensioen. Hoe langer er wordt doorgewerkt, hoe hoger uw pensioeninkomen namelijk zal uitvallen. Waar deze tips voor ouderen bijna allemaal niet meer op te volgen zijn, volgt een gouden tip: zuiniger leven op de oude dag!

Speak Your Mind

*