OHRA als eerste direct writer opgenomen in Pensioennavigator

OHRA pensioenenDe collectieve pensioenregeling van OHRA, het OHRA Internet Pensioen , is bij de laatste update van Pensioennavigator opgenomen in het productaanbod. Uit onderzoek van IG&H bleek eind 2010, dat er een dringende behoefte was bij intermediairs aan bredere keuzemogelijkheden tussen pensioenaanbieders. Het OHRA Internet Pensioen werd als een verrijking van het huidige marktaanbod bestempeld. Met de feedback uit het onderzoek, scherpte OHRA haar pensioenpropositie verder aan, wat resulteerde in een samenwerking tussen OHRA en Pensioennavigator.
Op dit moment worden in de pensioenadvies- en vergelijkingssoftware van Pensioennavigator 12 aanbieders vergeleken. OHRA is de enige direct writer. Robin Vermaase, Algemeen Directeur van Pensioennavigator: “Wij zijn trots te melden dat de collectieve pensioenregeling van OHRA in het aanbod van Pensioennavigator is opgenomen. Door een groter productaanbod in de software bieden wij pensioenadviseurs meer keuze en vergelijkingsmogelijkheden.”
Nu steeds meer adviseurs werken op basis van feebeloning, is ook het product van een direct writer een mogelijk alternatief in het advies. Adviseurs die de werkzaamheden verrichten, die OHRA normaliter verzorgt, kunnen voor hun klanten een vaste korting op de administratiekosten berekenen. Het gaat dan over de advieswerkzaamheden en de communicatie met werkgevers en deelnemers. In de Pensioennavigator is deze korting al verwerkt.
OHRA Internet Pensioen Het OHRA Internet Pensioen is een premieovereenkomst op basis van beleggingen. De beschikbare premie wordt belegd in de OHRA Life Cycle Fondsen. Deze Fondsen beleggen in Indexfondsen, waarbij de TER tot de einddatum van het Life Cycle Fonds daalt van 50 tot 0 basispunten. OHRA werkt volledig online met een geïntegreerde werkgevers- en werknemersportal en er kan met netto-staffels worden doorgerekend. Werkgever en deelnemers hebben bij OHRA altijd online inzicht in alle informatie rondom de pensioenregeling. De werkgever kan via de online administratie de deelnemers opvoeren, mutaties doorgeven en zien welke premies er betaald moeten worden. Er zijn aparte nota’s voor de premiestaffel, risicopremies en de kosten. Ook deelnemers kunnen de actuele pensioengegevens bekijken, zoals het opgebouwde vermogen en het op te bouwen pensioenkapitaal op de einddatum. (Bron: Persbericht OHRA)