Na beroering om Bonus besluit ING om pensioenen te bevriezen

INGING is een van de banken die terug moest vallen op staats steun tijdens de krediet crisis. Zonder ingrijpen van de overheid was het waarschijnlijk omgevallen. De bank is gelukkig bezig om weer uit het diepe dal omhoog te klimmen. De resultaten lieten het zelfs toe om te beginnen met het terugbetalen van de lening aan de staat. Helaas was de bank niet in staat om de volledige lening af te lossen maar het begin is gemaakt. Donderdag maakte de ING bekend dat gezien de positieve resultaten de bank ook bonussen kon uitkeren. Juist deze bonus is bij het publiek in het verkeerde keelgat geschoten. Ook de politiek viel over deze hoge bonussen. Zeker in dit kader zal de berichtgeving over de pensioenen ook wel weer veel los maken. ING heeft namelijk aangekondigd om de pensioenen te gaan bevriezen. Als argumentatie wordt aangedragen dat de bank er te slecht voor staat. De pensioenen komen op een zogenoemde nullijn te staan. De bank hoopt hierdoor extra ruimte te gaan krijgen om te kunnen voldoen aan de strengere kapitaaleisen en de onzekerheid op de kapitaalmarkt. Ook het terugbetalen van de staatssteun en de boete die hierover moet worden betaald is bepalend in het nemen van de beslissing ten aanzien van de pensioenen. Zoals verwacht springen de diverse online media direct op deze berichtgeving. Het zal dan ook weer veel negatief sentiment opleveren rondom de bank. De timing is dan ook extreem ongelukkig. Net na het bekendmaken van de riante bonussen komt deze berichtgeving over het pensioen naar buiten. Dit is namelijk een regel dat direct 16000 pensioengerechtigden raakt bij ING. Zo valt te lezen in de berichtgeving op de Telegraaf. Deze krant geeft verder aan dat het bestuur van het pensioenfonds inmiddels een arbitrage zaak is begonnen. Het streven van deze zaak is om ING te dwingen om alsnog de toeslag te gaan betalen.