Mogelijk gaan meer dan honderd pensioenfondsen korten

Pensioen ActueelEerder deze week kwam het Assurantie Magazine opnieuw met berichtgeving ten aanzien van de pensioenfondsen. Volgens de berichtgeving hebben 103 pensioenfondsen in hun rapportage naar de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven te moeten korten. Deze korting zal moeten worden doorgevoerd om eind 2013 voldoende hersteld te zijn ten aanzien van de voorgeschreven normen. Deze aanpassing van de pensioenen zal zeer veel Nederlanders gaan raken. De schatting is dat het hierbij om 7,5 miljoen deelnemers gaat. Omdat het mogelijk is dat deelnemers die gewisseld zijn van werkgever verschillende pensioenrechten hebben opgebouwd, kan het aantal Nederlanders dat met deze aanpassing te maken krijgt wel lager uitvallen. In het bericht staat aangegeven dat de fondsen gemiddeld met 2,3% gaan korten. Deze korting zal bij de meeste fondsen pas in de loop van 2013 worden doorgevoerd. Eind van dit jaar zal beoordeeld moeten worden of een definitieve korting wel of niet noodzakelijk is. Het zal de komende tijd nog wel erg onrustig blijven met de pensioenen. Zolang de markten niet gaan stabiliseren end e beurzen niet fors gaan stijgen, zullen de reserves van de pensioenfondsen nog wel kwetsbaar blijven.