Miljoenen Nederlanders geraakt door problemen pensioenfondsen?

Pensioen Actueel PensioenfondsenVandaag zijn de pensioenfondsen en de pensioenen weer in het nieuws. Want de grote vier pensioenfondsen waaronder het ABP, PMT, PME en Zorg en Welzijn hebben aan de bel getrokken. Door de huidige stand van de rekenrente hebben de pensioenfondsen nog steeds te kampen met een te lage dekkingsgraad. De fondsen zijn de afgelopen maanden niet in staat geweest om een oplossing te creëren voor dit probleem. De aanhoudende kredietcrisis en de onrust op de financiële markten bieden de pensioenfondsen te weinig mogelijkheden. Pijnlijke ingrepen kunnen volgend jaar dan niet uitblijven.

Pijnlijke ingrepen van de pensioenfondsen

De pensioenfondsen geven aan dat als op korte termijn geen verbeteringen zichtbaar worden de organisaties niet anders kunnen dan zwaar ingrijpen. Daarbij zullen bestaande pensioenuitkeringen worden gekort en zullen de pensioenpremies voor de huidige werknemers omhoog gaan. Het pensioenfonds ABP vreest vanaf April 2013 al met 0,5% te moeten korren op de pensioenuitkeringen. Ook de andere pensioenfondsen hebben aangegeven vanaf 2013 te gaan ingrijpen. Het Pensioenfonds PMT noemt een korting van 7% op de pensioenen nagenoeg zeker. Deze korting zal dan in April 2013 ingevoerd worden. Alarmerende berichten voor de Nederlanders. Binnenkort zal snel duidelijkheid komen ten aanzien van de huidige dekkingsgraad bij de verschillende pensioenfondsen.

Pensioenfondsen niet alleen door rentestand in problemen

Niet alleen de lage rekenrente en de economische crisis zijn de oorzaak van de problemen bij de pensioenfondsen. Ook de vergrijzing en de toegenomen levensverwachting vragen om een groter vermogen bij de pensioenfondsen. Veel economen wijzen er op dat het gaat om een structureel probleem dat moet worden aangepakt met structurele maatregelen. Hopen op een herstel van de financiële markten is dan ook onvoldoende volgens hun.

Speak Your Mind

*