Kwaliteitskeurmerk ISAE 3402 voor Zwitserleven

Zwitserleven pensioenenZwitserleven heeft als eerste verzekeraar een Assurance rapport volgens de internationale standaard ISEA 3402 ontvangen voor zowel verzekerde regelingen in de grootzakelijke markt als voor (herverzekerde) pensioenfondsen. Het ISAE 3402-rapport geeft opdrachtgevers en potentiƫle opdrachtgevers inzicht in de interne beheersing van de processen en dienstverlening van Zwitserleven.
Het ISAE 3402 rapport is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voorzien van een Assurance rapport en is beschikbaar voor alle ondernemingen en pensioenfondsen die klant zijn van “corporate clients” van Zwitserleven. Met het rapport geeft Zwitserleven invulling aan de behoefte aan een onafhankelijke toetsing van haar dienstverlening. Elk jaar wordt opnieuw getoetst of Zwitserleven voldoet aan de criteria die in het ISAE 3402 rapport zijn opgenomen.
ISAE staat voor International Standard On Assurance Engagements. ISAE 3402 is de internationale opvolger van de Amerikaanse SAS 70-standaard. In tegenstelling tot SAS 70 is ISAE 3402 een internationale standaard. (Bron: Persbericht Zwitserleven)