Goede prestaties KLM pensioenfondsen

KLM PensioenfondsenGelukkig kwam deze week KLM Pensioenfondsen met een positief bericht over de pensioenen. In tegenstelling tot andere pensioenfondsen heeft dit fonds niet te kampen met een te lage dekkingsgraad. Het ziet zich dan ook niet genoodzaakt om de hoogte van de premie bij te stellen of nog erger om de uitkering te beperken. Bij twee van de drie pensioenfondsen kan de uitkering zelfs geheel of gedeeltelijk worden verhoogd om te compenseren voor de inflatie. Natuurlijk heeft ook KLM te maken met een lage rente en de stijgende levensverwachting van het personeel. Door te kiezen voor een risicomijdend beleggingsbeleid kan KLM pensioenfondsen dit opvangen.

Geen aanpassingen premie bij KLM Pensioenfondsen?

Ieder jaar evalueert het pensioenfonds de prestaties van de beleggingen en wordt gekeken of de dekkingsgraad voldoende is. Mede door de aangepaste rekenrente is de dekkingsgraad voldoende om bij sommige fondsen de uitkering te indexeren. Een premieaanpassing kan uitblijven. Mocht het in de volgende jaren de dekkingsgraad te laag, zal een hogere premie moeten zorgen voor herstel.

Defensief beleid van KLM Pensioenfondsen

Aangegeven wordt dat de drie fondsen bij KLM Pensioenfondsen haar aandelenposities hebben afgedekt met putopties. Daarmee kunnen de dalingen in de markt worden opgevangen. Natuurlijk gaat dit ten koste van het maximale te behalen rendement. De fondsen gaan echter niet voor het hoogst haalbare en kiezen vooral voor passieve beleggingen. Ook het renterisico is voor ongeveer 50% afgedekt met swaps. De rentedalingen zullen dus minder hard aankomen bij de pensioenfondsen van KLM.