Generali als eerste verzekeraar ‘in productie’ bij Pensioenregister

Generali verzekeringsgroepGenerali heeft als eerste verzekeraar haar aansluiting op het Pensioenregister gereed en is ook daadwerkelijk ‘in productie’ gegaan. Zij is daarmee de eerste verzekeraar die dit gerealiseerd heeft en behoort tot de eerste drie pensioenuitvoerders die dit gerealiseerd hebben. Alle drie hebben onlangs de allerlaatste stap in het aansluitingsproces – de deelnemertoets – succesvol afgerond. Generali is formeel door het Pensioenregister geïnformeerd en gefeliciteerd. “Een felicitatie die wij met gepaste trots in ontvangst nemen”, aldus Mecx Kooij, Directeur Pensioen en Leven bij Generali, “altijd een opsteker een project niet alleen tijdig maar ook nog als eerste verzekeraar af te ronden.”
Deelnemertoets succesvol afgerond In de afgelopen periode zijn de eerste drie pensioenuitvoerders bij hun aansluiting op het Pensioenregister formeel ‘in productie’ gegaan. Zij hebben de allerlaatste mijlpaal in het aansluitingsproces – de deelnemertoets – succesvol afgerond. Naast Generali zijn dat Stichting Pensioenfonds HAL en Stichting pensioenfonds Holland Casino. De deelnemertoets vormt de laatste stap in het aansluiten op het Pensioenregister. In deze toets logt een deelnemer in op www.mijnpensioenoverzicht.nl de publiekswebsite van het Pensioenregister, die officieel 4 januari 2011 gelanceerd wordt. Degene die inlogt, kan dan vaststellen of zijn opgebouwde pensioenrechten bij de betreffende pensioenuitvoerder en zijn opgebouwde AOW-rechten ook daadwerkelijk getoond worden. Als dit is vastgesteld en ook de juiste contactgegevens worden getoond, dan beschouwt het Pensioenregister de aansluiting als definitief tot stand gebracht. (Bron: Persbericht Generali)