Fondsen Zwitserleven beleggen duurzaam

Zwitserleven pensioenenZwitserleven hanteert vanaf 1 november bij haar beleggingsfondsen duurzaamheidscriteria. Deze stap vloeit voort uit de integratie van Zwitserleven Asset Management in SNS Asset Management die eerder dit jaar werd voltooid. SNS Asset Management voert het institutioneel vermogensbeheer over het vermogen van de groepsonderdelen van SNS REAAL.
Met de integratie van beide bedrijfsonderdelen van SNS REAAL op 1 april van dit jaar verhuisde het beheerde vermogen van Zwitserleven naar SNS Asset Management. Harmonisering van het beleggingsbeleid is nu ook een feit. SNS Asset Management hanteert bij de inrichting van beleggingsportefeuilles een aantal fundamentele beleidsuitgangspunten op het gebied van duurzaamheid. Deze hebben betrekking op onder meer mensenrechten, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie, ernstige milieuschade en controversiële wapens, zoals landmijnen en clustermunitie. Deze uitgangspunten gelden per 1 november ook voor de beleggingsfondsen van Zwitserleven. Het in deze fondsen belegde vermogen bedraagt EUR 3,4 miljard.
Zwitserleven-directievoorzitter Maarten Edixhoven: “Dit is een logische stap. Waardecreatie voor onze klanten staat voorop en dat gaat hand in hand met duurzaamheid. Wij ervaren dagelijks dat de vraag naar duurzame beleggingen bij onze klanten steeds meer toeneemt. We komen hiermee dus tegemoet aan een wens die leeft in de markt. Onze relaties zijn er nu van verzekerd dat onze fondsen duurzaam beleggen.” SNS Asset Management heeft na de integratie van Zwitserleven Asset Management een beheerd vermogen van 44 miljard euro en een productportfolio voor meer dan 100 relaties. SNS REAAL heeft Zwitserleven in april 2008 overgenomen. (Bron: Persbericht Zwitserleven)