Daling dekkingsgraden van grote pensioenfondsen

Pensioen ActueelJuist op de dag dat de grote pensioen fondsen grote advertenties in de dagbladen hebben latenplaatsen, komen de bedrijven weer negatief in het nieuws. Juist met de advertenties hadden de pensioen bedrijven wat rust willen brengen op de Nederlandse markt. Door de bevolking erop te wijzen dat het pensioen nog steeds veilig is en dat niemand ongerust hoeft te zijn voor hun toekomstige pensioen. Maar de vandaag gepubliceerde cijfers over de dekkingsgraden hebben roet in het eten gegooid. Juist vandaag kwamen ook de cijfers van augustus naar buiten. Daarin wordt duidelijk dat de grote pensioenfondsen zoals ABP, Bouw, Metaal en Techniek (PMT) en Zorg en Welzijn slechtere dekking hebben dan de maand daarvoor. Opnieuw tegenvallende beleggingsresultaten hebben het percentage van het PMT zelfs onder de86% laten dalen. Maar ook het bekende pensioenfonds ABP heeft tegenvallende getallen bekend moeten maken. Daar komt het dekkingspercentage uit op 88%. Het ABP geeft aan dat dit historisch lage niveau van de dekkingsgraad het gevolg is van een daling van de rente. In een reactie op deze getallen wezen de pensioenfondsen op het feit dat het hier om een moment opname gaat. Daarbij is het uitkeren van de pensioenen juist een kwestie van een lange periode en ligt het moment van uitkeren voor veel mensen nog ruim in de toekomst. De verwachting is dat in de tussenliggende periode de rente standen al weer zijn hersteld. Waarmee ook het rendement van de beleggingen zullen toenemen.