Brand New Day groeit hard

Brand New Day pensioenenDe groei bij Brand New Day zet hard door. In 2010 zijn circa 5.000 nieuwe rekeninghouders geworven met een toevertrouwd vermogen van € 65 miljoen. Door de versnelling van de groei worden eind april 2 belangrijke mijlpalen bereikt: meer dan € 100 miljoen toevertrouwd vermogen én meer dan 10.000 rekeninghouders.
Kalo Bagijn, algemeen directeur: ‘Wij zijn meer dan tevreden over dit eerste jaar. Wij hebben bekendheid en vertrouwen opgebouwd. Als oprichters van Binck weten wij maar al te goed hoe belangrijk dat is. Als je dat goed doet, versnelt de groei met de tijd. Dat zie je in onze cijfers duidelijk terug. Na onze start, begin 2010, hadden we meer sollicitaties van medewerkers van grote verzekeraars dan nieuwe klanten. Die konden onze aanpak blijkbaar wel waarderen. In de 2e helft van 2010 trok de groei van klanten goed aan. En nu, in 2011, zet die groei hard door. Zowel via het intermediaire als het directe kanaal.”
Klanttevredenheid Brand New Day heeft de overtuiging dat klanttevredenheid de belangrijkste indicator is voor toekomstige groei. Haar strategie is daarom in 1 zin samen te vatten: ambassadeurs maken van haar klanten. Zorgen dat de klanten zó tevreden zijn, dat ze Brand New Day bij vrienden en familie aanbevelen. Uit de klantenquête van eind december kwam naar voren dat 97,3% van de klanten (zeer) tevreden is over Brand New Day en dat maar liefst 86% Brand New Day (zeer) waarschijnlijk zal aanbevelen aan vrienden en familie. De klanten gaven Brand New Day voor haar totale dienstverlening gemiddeld een 8,1, waarbij 29%
zelfs een 9 of een 10 gaf.
Intermediair Brand New Day geeft zelf geen advies. Want als je zegt het belang van de klant voorop te stellen, dient het advies altijd volledig onafhankelijk te zijn. En als producent kun je per definitie nooit onafhankelijk adviseren. Daarom werkt Brand New Day al vanaf de start samen met het intermediair. Omdat het opbouwen van een adviseurnetwerk tijd vergt, is het merendeel van de klanten in 2010 via het directe kanaal geworven. Brand New Day verwacht dat over 2011 deze verhouding gelijk is en dat in de jaren daarna het merendeel van de nieuwe klanten via een adviseur wordt aangebracht. Het aantal advieskantoren met een aanstelling bij Brand New Day stijgt snel. Midden 2010 waren dit er zo’n 150, eind 2010 zo’n 520 en eind maart 2011 alweer zo’n 750.
Financiering Gezien de startfase waarin Brand New Day zich bevindt, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Brand New Day verwacht eind 2013 het punt te bereiken dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Om de snelle groei van Brand New Day te kunnen continueren zijn begin 2011 nieuwe aandeelhouders toegetreden. Hierdoor is het vermogen met ruim € 9 miljoen toegenomen. Brand New Day verwacht hiermee ruim voldoende middelen te hebben om de stormachtige ontwikkeling van de organisatie voor de toekomst te waarborgen. (Bron: Persbericht Brand New Day)