Brand New Day: consumenten keren verzekeraar de rug toe

Brand new Day PensioenenVandaag komt Brand New Day met een persbericht ten aanzien van het feit dat steeds meer consumenten hun verzekeraar de rug toekeren. Hiermee weet Brand New Day als uitdager van de gevestigde orde hard te groeien. Dankzij de vele overstappers. De oorzaak is dat de consumenten het vertrouwen in de verzekeraars hebben verloren. En na de woekerpolis affaire zijn klanten ook geneigd om van pensioenaanbieder te veranderen. Voorheen waren de klanten juist in dit segment erg honkvast. Een eenmaal afgesloten levensverzekering werd meestal niet overgeboekt naar een andere verzekeraar. Deze tijden zijn nu dus veranderd volgens het persbericht. Het laatste halfjaar is Brand New Day hard gegroeid. Dankzij de overstappers zijn er in de eerste 6 maanden 60% meer rekeningen geopend. In deze periode zijn 81500 nieuwe rekeningen geopend. De algemeen directeur, Kalo Baglijn, laat in het persbericht wel weergeven dat de organisatie niet alleen voordeel heeft bij het slechte imago van de verzekeraars. Ook nieuwkomers op de markt hebben last van het grote wantrouwen van de consumenten. Ook Brand New Day wordt door potentiele klanten kritisch benaderd. De consument weet dat je in de huidige tijden zeer alert moet zijn met financiele producten. Vol trots geeft Kalo aan dat de klanten van ABrand New Day juist aangeeft de dienstverlening van de organisatie te waarderen. Het gemiddelde cijfer voor de waardering komt uit op een 8,1. Verder heeft 86% van de klanten aangegeven de dienstverlening aan te bevelen bij bekenden. A Brand New Day heeft een aanzienlijk vermogen toevertrouwd gekregen van haar klanten. Dit vermogen nam in de afgelopen maanden met maar liefst 64 miljoen toe. De stijging van klanten en het vermogen zet zich ook door in het derde kwartwaal.
Nieuwe aandeelhouders: Om de sterke groei van Brand New Day te waarborgen heeft het nieuwe aandeelhouders aan zich verbonden. Zo zijn ook de Hoge Dennen Capital PE, VvAA Investments en ASR deelnemingen toegetreden tot het aandelen kapitaal. Hiermee kan de periode totdat er winst wordt gemaakt, eenvoudiger worden overbrugd. Maar de extra fondsen zullen ook worden ingezet om invulling te geven aan de ambitie van Brand New Day om de activiteiten te verbreden.