BAM en PGGM gaan joint venture aan

PGGM PensioenenKoninklijke BAM Groep en PGGM kondigen een 50/50 joint venture aan tussen BAM PPP en PGGM Deze joint venture, die BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. gaat heten, is een belangrijke ontwikkeling en de eerste in zijn soort op de Europese markt voor publiekprivate samenwerking (pps). Hiermee worden de kwaliteiten van een ervaren ontwikkelaar van pps-concessies gekoppeld aan de know-how van een vooraanstaande langetermijn-belegger.
De joint venture wil een samenwerkingsverband op de lange termijn bieden dat investeert in de zich ontwikkelende pps-markten voor maatschappelijke- en transport-infrastructuur in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Zwitserland.
Het nieuwe samenwerkingsverband wil initieel 390 miljoen euro investeren. BAM PPP zal in totaal 150 miljoen euro aan bestaande pps-activa inbrengen; de overige 240 miljoen euro zijn bestemd voor nog te verwerven projecten.
BAM PPP blijft volledig verantwoordelijk voor het uitbrengen van de nieuwe projectaanbiedingen, dienstverlening inzake activabeheer voor de joint venture en het vertegenwoordigen van de joint venture bij transacties. PGGM verzorgt het grootste deel van het benodigde kapitaal voor bestaande projecten. Bij nieuwe projecten zal elk van beide partijen vijftig procent van de investering voor zijn rekening nemen. Beide partijen zijn gelijkelijk vertegenwoordigd in het bestuur van de joint venture.
Nico de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep, over de joint venture: “Deze innovatieve samenwerkingsvorm met PGGM is voor BAM van strategisch belang. Het bedrijf boort hiermee een nieuwe langetermijn-kapitaalbron aan die bijdraagt aan versnelde groei van onze activiteiten op de Europese pps-markt. Tevens wordt het voor ons gemakkelijker om ons beleid uit te voeren inzake gestructureerde desinvesteringen en het vrijmaken van vermogen in operationele projecten, waarbij BAM als langetermijn-partner aan deze projecten verbonden blijft. Kortom, dit maakt het BAM mogelijk onze positie als marktleider op dit gebied te versterken.”
Henk Huizing, hoofd Infrastructuur bij PGGM: “Deze joint venture met BAM sluit naadloos aan bij ons beleid van samenwerking met sterke strategische partners en directe beleggingen in infrastructuurprojecten. Deze belegging in pps-infrastructuurprojecten, waaronder wegen en openbare gebouwen (bijvoorbeeld scholen), is in lijn met de ESG-criteria in het beleggingsbeleid van onze institutionele klanten. Bovendien komen de inflatiegerelateerde opbrengsten in combinatie met de stabiele langetermijn-cash flow overeen met de belangen van onze klanten. De opbrengsten van de pps-projecten zijn gegarandeerd door langetermijnconcessies met overheden en kennen daarom een gematigd risicoprofiel. Via deelname aan deze joint venture gaat PGGM niet alleen beleggen in bestaande Nederlandse infrastructuurprojecten, maar ook in toekomstige infrastructuurprojecten in Nederland en andere Noordwest-Europese landen.” (Bron: Persbericht PGGM)