ABP Pensioenen gaat korten op pensioenuitkering

ABP PensioenenVandaag maakt een van de grootste pensioenfondsen bekend dat het gaat korten op de pensioenen. Het besluit is dan nu eindelijk genomen en gecommuniceerd. Het hing natuurlijk wel een poosje in de lucht. Het gaat hierbij om een voorgenomen verlaging die moet ingaan op 1 april 2013. Dus het duurt nog even. De voorgenomen verlaging van de abp pensioenen is 0,5%. Daarnaast heeft het ABP ook besloten om de tijdelijke opslag van de pensioen premie te verhogen van 1 naar maar liefst 3%.

Definitieve aanpassing pensioenen?

De aanpassingen in de pensioenen van het ABP zijn nodig omdat de huidige dekkingsgraad te laag is voor en de opgelegde normen niet worden gehaald. Het gaat hierbij om de huidige situatie. Begin 2013 zal opnieuw gekeken worden of de benodigde dekkingsgraad nog niet aanwezige is en de korting op het pensioen definitief ingevoerd moet worden.

Iedereen deelt in tekort pensioenen

Bij het voorgenomen besluit zal iedereen een bijdrage moeten leveren voor het herstellen van de dekkingsgraad bij de pensioenen. Zowel de mensen die een pensioen opbouwen als de pensioengerechtigden die al een uitkering uit het pensioen ontvangen. In een rekenvoorbeeld in de Telegraaf staat te lezen dat de netto korting op de pensioenuitkering kan meevallen. In het voorbeeld een paar euro. Zelf blijf ik het raar vinden dat mensen die in het verleden hard hebben gewerkt om een pensioen op te bouwen nu achteraf alsnog gekort gaan worden. Deze groep is vaak niet meer in staat om een nieuw inkomen aan te boren en heeft al te maken met de steeds stijgende lasten. En de verwachtingen zijn dat ook de ziektekosten voor de ouderen sterk zullen gaan stijgen. Maar vooral het vertrouwen in de toekomstige pensioenen zal een enorme deuk oplopen. Blijft het bij deze ene aanpassing of zullen meer aanpassingen volgen. Feit blijft dat het besluit om de pensioen aan te passen indien nodig, nu genomen is. De werkgeversraad en de deelnemersraad blijken positief geadviseerd te hebben. Ook al gaat het om een pijnlijke aanpassing. Meer informatie over ABP Pensioenen.