Archief voor februari 2012

Mogelijk gaan meer dan honderd pensioenfondsen korten

Eerder deze week kwam het Assurantie Magazine opnieuw met berichtgeving ten aanzien van de pensioenfondsen. Volgens de berichtgeving hebben 103 pensioenfondsen in hun rapportage naar de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven te moeten korten. Deze korting zal moeten worden doorgevoerd om eind 2013 voldoende hersteld te zijn ten aanzien van de voorgeschreven normen. Deze aanpassing van de pensioenen zal zeer veel Nederlanders gaan raken. De … [Lees meer...]

SNS Reaal schrijft af op Zwitserleven Pensioenen

Zwitserleven Pensioenen drukken de winst van SNS Reaal. De bank zag vorig jaar nog wel een stijging van de nettowinst op de kernactiviteiten maar moest afschrijven op de Goodwill voor Zwitserleven. Deze goodwill was op de balans gekomen na de overname van Zwitserleven in 2008. Maar door een bijzondere waardevermindering op de goodwill van 107 miljoen euro blijkt Zwitserleven een nettoverlies te hebben geleden van maar liefst 91 miljoen. Deze … [Lees meer...]

Stijging Solvabiliteit Zwitserleven naar 203 procent

Zwitserleven heeft haar premie-inkomen in 2011 met 7% zien stijgen tot € 1.156 miljoen. Deze stijging is mede het gevolg van een hoog klantbehoud. Door grote nieuwe collectieve contracten namen de inkomsten uit koopsommen toe. Zwitserleven wist nieuwe klanten aan te trekken in het grootzakelijke en MKB segment en werd voor de vierde keer uitgeroepen tot de beste pensioenverzekeraar van Nederland. Nettoverlies bij Zwitserleven Pensioenen Ondanks … [Lees meer...]

Goede prestaties KLM pensioenfondsen

Gelukkig kwam deze week KLM Pensioenfondsen met een positief bericht over de pensioenen. In tegenstelling tot andere pensioenfondsen heeft dit fonds niet te kampen met een te lage dekkingsgraad. Het ziet zich dan ook niet genoodzaakt om de hoogte van de premie bij te stellen of nog erger om de uitkering te beperken. Bij twee van de drie pensioenfondsen kan de uitkering zelfs geheel of gedeeltelijk worden verhoogd om te compenseren voor de … [Lees meer...]

Veel belangstelling pensioen waarneembaar door MijnPensioenoverzicht.nl

Het is nu al meer dan een jaar geleden dat de site mijnpensioenoverzicht.nl is geïntroduceerd. Deze site is op 6 januari 2011 gelanceerd door Stichting Pensioenregister. Deze stichting is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. Met de site wil de stichting gehoor geven aan de wens van de overheid om de consumenten beter te informeren over het pensioen. Meer inzicht geven in pensioen De site moet … [Lees meer...]

ABP Pensioenen gaat korten op pensioenuitkering

Vandaag maakt een van de grootste pensioenfondsen bekend dat het gaat korten op de pensioenen. Het besluit is dan nu eindelijk genomen en gecommuniceerd. Het hing natuurlijk wel een poosje in de lucht. Het gaat hierbij om een voorgenomen verlaging die moet ingaan op 1 april 2013. Dus het duurt nog even. De voorgenomen verlaging van de abp pensioenen is 0,5%. Daarnaast heeft het ABP ook besloten om de tijdelijke opslag van de pensioen premie te … [Lees meer...]