Regeling voorwaardelijk pensioen toegestaan

Het pensioenfonds voor het slagersbedrijf hanteert de regeling voorwaardelijk pensioen. De Nederlandse Bank had hier bezwaar op gemaakt De bank wilde dat het pensioenfonds de regeling zou aanpassen. De partijen kwamen er onderling niet uit en gingen naar de rechter. In 2015 deed de rechter al een uitspraak. De Nederlandse Bank legde zich niet neer bij deze uitspraak en ging in beroep op de beslissing. De rechter heeft het pensioenfonds voor … [Lees meer ...]

Kamervragen gesteld over rekenrente

De verhoging van de rekenrente bij de pensioenen heeft veel los gemaakt. Ook Kamerleden mengen zich nu in de discussie. Kamerleden Krol (50plus), Omtzigt (CDA) en Ulenbelt (SP) hebben de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld over de aanpassing van de rekenrente. Hierbij wordt de staatssecretaris gevraagd naar een brief de ze eerder heeft verstuurd naar de Eerste Kamer. In deze brief was toezichthouder DNB juist … [Lees meer ...]

Verhogen pensioen premie na aanpassing rekenrente?

Onderzoeksbureau Aon Hewitt kwam eerder deze maan met cijfers over de pensioenfondsen in Nederland. Uit deze publicatie blijkt dat de fondsen er een stuk slechter voor komen te staan. Een belangrijke dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in juli verder terug gelopen. Deze is gemiddeld gedaald van 108 naar 104 punten. Aanpassing rekenrente DNB Een belangrijke oorzaak van de daling van de dekkingsgraad is de aanpassing van de rekenrente door de … [Lees meer ...]

Pensioenfederatie zet druk op invoering Pensioenfonds

In een brief aan staatssecretaris Jelte Klijnsma (SZW) heeft de Pensioenfederatie het ministerie gevraagd om het algemeen Pensioenfonds in te voeren. In de brief van 12 mei stelt de Pensioenfederatie dat een versnelde invoering cruciaal is. De organisatie benadrukt dus nogmaals het belang van de invoering. Februari In februari van dit jaar reageerde de Pensioenfederatie al eerder op de consultatie van het voorontwerp van een algemeen … [Lees meer ...]

Pensioenadvies naar aanleiding van de doorgevoerde pensioenkortingen

In het begin van april werd bekend dat van maar liefst 5,6 miljoen deelnemers van pensioenfondsen het pensioen is gekort. Reden hiervoor: de dekkingsgraad van de pensioenfondsen was te laag. Deze zogenaamde pensioenthermometer geeft de verhouding weer tussen het vermogen van de fondsen enerzijds en de aanspraak op pensioen van alle deelnemers. De pensioenkorting liep uiteen van 0,5 tot wel 7 procent en betekende een gemiddelde daling van 1,7% … [Lees meer ...]

Verhoging pensioen premie bij ABP

Vandaag maakt ABP pensioenfonds bekend dat het de premie voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen gaat verhogen. De nieuwe premie wordt vastgesteld op 25,4 procent. Dit is een verhoging van 1,3%. Deze aanpassing is volgens het ABP nodig door de gestegen levensverwachting bij de leden van het pensioenfonds in combinatie met de eisen van de toezichthouder. Dit is dus opnieuw een tegenvaller voor de bij het pensioenfonds aangesloten … [Lees meer ...]

Miljoenen Nederlanders geraakt door problemen pensioenfondsen?

Vandaag zijn de pensioenfondsen en de pensioenen weer in het nieuws. Want de grote vier pensioenfondsen waaronder het ABP, PMT, PME en Zorg en Welzijn hebben aan de bel getrokken. Door de huidige stand van de rekenrente hebben de pensioenfondsen nog steeds te kampen met een te lage dekkingsgraad. De fondsen zijn de afgelopen maanden niet in staat geweest om een oplossing te creëren voor dit probleem. De aanhoudende kredietcrisis en de onrust op … [Lees meer ...]

Tower Watson constateert Kennis over pensioen ondermaats

Het consultancy bedrijf Tower Watson heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de pensioen kennis van werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 32.000 mensen waaronder ongeveer 100 Nederlanders. Wereldwijd weet slechts een beperkt deel niet op hij een pensioen opbouwt. Bij de Nederlanders is dit percentage veel hoger. Dan komt het uit op meer dan 20%! Dit hoger percentage is het gevolg van de collectieve pensioenfondsen. In landen waar minder … [Lees meer ...]

Opnieuw daling van dekkingsgraad bij Pensioenfondsen

Om korting op het pensioen te voorkomen moeten de pensioenfondsen hard werken aan het verbeteren van de dekkingsgraad. Alleen als deze dekkingsgraad goed is kunnen de aangekondigde vervelende maatregelen voorkomen worden. Maar begin juli zijn verontrustende resultaten bekend geworden. Adviesbureau Aon Hewitt heeft op maandag 2 juli de Pensioenthermometer gepubliceerd waarin een daling van de dekkingsgraad te zien is. Eind juni stond de stand … [Lees meer ...]

Pensioenuitvoerder AZL komt waarschuwing voor groeiend AOW gat

Met de wijzigingen in het pensioenstelsel van de afgelopen periode lopen de ingangsdata van de AOW en het aanvullende pensioen steeds verder uiteen. Met als gevolg dat ook dat het AOW gat groter wordt. De AOW start steeds later en het aanvullende pensioen wordt nu uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin de 65e verjaardag valt. Het advies van AZL is dan ook om per direct de ingangsdatum van het aanvullende pensioen te veranderen. Het … [Lees meer ...]

Zelf sparen voor je pensioen van later?

De Nederlandsche Bank moeten meer gaan sparen en versneld de hypotheek aflossen als dit mogelijk is. Dit is het advies van Joanne Kellerman. In een artikel van het Algemeen Dagblad kwam de directeur aan het woord over de ontwikkelingen van het pensioen in Nederland. Ze geeft aan dat het Nederlands pensioenstelsel tot een van de beste ter wereld hoort. Ook onder de huidige omstandigheden. Maar gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de … [Lees meer ...]

Zwitserleven scoort goed bij Collectief pensioensegment

Pensioenspecialist Zwitserleven komt als favoriete pensioenverzekeraar uit de bus bij het onlangs afgeronde onderzoek van Motivaction onder actuarieel adviseurs en pensioenadviseurs. Uit het onderzoek blijkt dat Zwitserleven het imago van een stabiele, sympathieke en deskundige partij heeft en zowel geliefd is bij klanten als bij pensioenadviseurs. ‘Het is deze zeer relatiegerichte en deskundige benadering, die heeft gezorgd voor veel vertrouwen … [Lees meer ...]